Termíny SZZ a obhajob diplomových prací

Nejbližší příští termíny pro SZZ z hlavní specializace a obhajoby diplomových prací organizované katedrou financí a oceňování podniku 11. 9. a 14. 9. 2018
Přihlašování na SZZ z hlavní specializace v InSIS bude možné od od 3. 9. do 6. 9. 2018
Diplomová práce musí být vložena do InSIS a do Ephoru nejpozději do 30. 8. 2018
Výtisky diplomových prací přijme sekretářka katedry v úředních hodinách na 116 NB ve dnech od 3. 9. do 4. 9. 2018