MBA program – MBARE

Cílem programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování (dále také „MBARE“) je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Účastníci se ovšem dozví i o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů. MBARE program je zaměřený na studium v celém spektru nemovitostí v mezinárodním i českém kontextu.

Součástí výuky je stavební a právní minimum orientované na trh s nemovitostmi v souvislosti s oceňováním nemovitostí. Předměty jsou založeny jako fakultní modul povinný (fmP). Studium je ukončeno zpracováním developerského projektu ve formě státní závěrečné zkoušky (oSZ) na předem zadaný projekt s následnou prezentací developerského projektu odborné komisi.

Program MBARE je koncipován jako čtyřsemestrální mezinárodně uznávaný program distančního celoživotního vzdělávání. Program byl zařazen do studijního plánu od akademického roku 2018/2019 a je organizován a garantován Katedrou financí a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví. Studium je pořádáno jako dálkové s odbornými konzultacemi, které probíhají ve dvoudenních soustředěních (pátek odpoledne od 14h, sobota od 9h) v budově VŠE v Praze 3, náměstí W. Churchilla 4.

Výuku kurzů zajišťují renomovaní odborníci z praxe, jakož i pedagogové Vysoké školy ekonomické v Praze a jiných vysokých škol.

Program MBA – Nemovitosti a jejich oceňování získal v lednu 2021 jako první v regionu prestižní mezinárodní akreditaci RICS pro obor komerční nemovitosti a oceňování nemovitostí.
V rámci střední a východní Evropy je tak jediným akreditovaným MBA programem svého druhu.

Bližší informace na webu MBARE

MBA program – MBARE