Publikace KFOP

 

Název Finanční analýza obchodních korporací
Autoři Brabenec Tomáš
Rok vydání 2022
Nakladatelství Ekopresss

 

Název Metodologie kvalifikační práce
Autoři Mariana Peprníčková, Petr Petera, Lucie Rudolfová
Rok vydání 2020
Nakladatelství OECONOMICA

 

Název Dlouhodobý finanční management
Autoři Milan Hrdý, Anna Staňková
Rok vydání 2019
Nakladatelství Wolters Kluwer

 

Název Metody oceňování podniku pro pokročilé – hlubší pohled na vybrané problémy
Autoři Mařík, M. a kolektiv
Rok vydání 2018
Nakladatelství Ekopress

 

Název Metody oceňování podniku – proces ocenění, základní metody a postupy
Autoři Mařík, M. a kolektiv
Rok vydání 2018
Nakladatelství Ekopress

 

Název Oceňování bank, pojišťoven a dalších finančních institucí
Autoři Hlaváč J. Ducháčková, E. — Hrdý, M.
Rok vydání 2017
Nakladatelství Wolters Kluwer

 

Název Fúze a akvizice : proces nákupu a prodeje firem
Autoři Hlaváč J.
Rok vydání 2016
Nakladatelství Oeconomica

 

Název Základy oceňování nemovitých věcí
Autoři Dušek D.
Rok vydání 2015
Nakladatelství Oeconomica

 

Název Finanční analýza a plánování podniku : sbírka neřešených příkladů
Autoři Šmídová R.
Rok vydání 2012
Nakladatelství Oeconomica

 

Název Oceňování nehmotných aktiv
Autoři Svačina P.
Rok vydání 2010
Nakladatelství Ekopress