Aktuality

Program MBARE získal akreditaci RICS

Program MBA – Nemovitosti a jejich oceňování získal v lednu 2021 jako první v regionu prestižní mezinárodní akreditaci RICS pro obor komerční nemovitosti a oceňování nemovitostí. V rámci střední a východní Evropy je tak jediným akreditovaným MBA programem svého druhu. Bližší informace v tiskové zprávě.                       […]

Program MBARE získal akreditaci RICS

Termíny státnic a obhajob ZS 2020/2021

SZZ 1OC Datum 28.01.2021  09:00 04.02.2020 09:00 01.02.2021  09:00   SZZ  Fin. a oceňování Datum 04.02.2021  09:00 28.01.2021  09:30 02.02.2021  09:30   Obhajoby dipl. prací Datum 04.02.2021 13:00 28.01.2021  13:30 29.01.2021  09:00 02.02.2021  13:30   Obhajoby bakalář. prací Datum 04.02.2021 13:00 29.01.2021  13:00   SBZ Datum 04.02.2021 09:00 29.01.2021  09:00  

Termíny státnic a obhajob ZS 2020/2021

Výsledky dotazníkového šetření – Online výuka LS 2019/2020

V souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy Covid-19, které vedly k zavedení on-line výuky (LS 2019/2020)  na VŠE v Praze, jsme jménem jménem Katedry financí a oceňování podniku (KFOP) požádali studenty, kteří v tomto období měli zapsány předměty z naší katedry, o vyplnění dotazníku k proběhlé výuce během semestru. Zde přinášíme přehled odpovědí na některé […]

Výsledky dotazníkového šetření – Online výuka LS 2019/2020

Nový předmět – 1FP428 Seminář z oceňování podniku

V rámci nového předmětu dostanou studenti možnost bližšího kontaktu s praxí v oceňování podniku včetně komplexnějšího pochopení problémů, s kterými se lze při oceňování podniku setkat. Předmět navazuje na teoretické poznatky, které získaly v předchozích předmět týkající oceňování podniku. Na cvičeních budou analyzovat reálné znalecké posudky pro oceňování podniků v České republice. Součástí výuky bude […]

Nový předmět – 1FP428 Seminář z oceňování podniku

POZOR! Poslední termín bakalářských zkoušek 14.10

Poslední termín obhajob bakalářských prací a bakalářských zkoušek proběhne 14.10.2020

POZOR! Poslední termín bakalářských zkoušek 14.10

Předměty v anglickém jazyce pro ZS 2020/2021

Pro zimní semestr 2020/2021 Katedra financí a oceňování podniku vypsala tyto předměty zabývající se podnikovými financemi v anglickém jazyce: 1FP272  Podnikové finance – základy (bakalářský) Kurz je zaměřen na základní problémy podnikových financí prostřednictvím případových studií. Studenti se seznámí s problémy, které se objeví při finančním rozhodování na provozní i investiční úrovni. Současně by měl kurz pomoci […]

Zářijové termíny zkoušek

V září KFOP uskuteční bakalářské i magisterské závěrečné zkoušky: 7.9. ; 10.9.      SBZ a OBP 3.9. ; 10.9.      SZZ 10.9.                ODP 8.9.                  SZZ vedl. spec. Vzhledem k tomu, že se termíny dají vypsat až v aktuálním […]

Kontakt pro studenty

V rámci omezeného provozu katedry prosíme studenty, aby administrativní záležitosti směřovali na sekretářku katedry (Zorka Kocourková) pomocí mailové zprávy na zorka.kocourkova@vse.cz nebo prostřednictvím telefonního spojení 603 156 859.

Proběhlé pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Během měsíce listopadu proběhlo ve spolupráci České asociace Treasury a katedry Financí a oceňování podniku pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“. Workshopů se celkem zúčastnilo více než 140 studentů. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat řečníkům za velmi zajímavá témata a praktické ukázky z podnikových financí a také studentům za účást na jednotlivých workshopech. Budeme […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: