Vědecká rada FFÚ schválila nového docenta

Ve středu 16. února 2022 proběhlo zasedání Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, kdy na programu jednání vědecké rady byla také habilitační přednáška člena naší katedry finance a oceňování podniku o titul docenta v oboru Účetnictví a finanční řízení Ing. Pavla Svačiny, Ph.D., na téma „Výzkum finančně-účetních témat metodou case study“.

Vědecká rada vyjádřila v tajném hlasování s návrhem na jmenování uchazeče docentem souhlas a návrh bude proto děkanem fakulty postoupen paní rektorce prof. Ing. Haně Machkové, CSc. ke jmenování.

Katedra gratuluje k úspěšnému habilitačnímu řízení svého člena Ing. Pavla Svačiny, Ph.D.