Přednáška Ekonomické principy při ochraně hospodářské soutěže 3.5.2022

3. května
2022

Zveme Vás na přednášku Ekonomické principy při ochraně hospodářské soutěže  Mgr. Ing. Kamila Nejezchleba, Ph.D., místopředsedy ÚOHS, která se bude konat  v místnosti RB 209 od 18:00.

 

 

K tomu, aby ochrana hospodářské soutěže mohla být vykonávána smysluplně  a zodpovědně, je třeba, aby byla prováděna v souladu s ekonomickými principy a stála na silných ekonomických základech. Ostatně to vyplývá již z faktu, že celý koncept této ochrany, ať už ve vztahu k zakázaným dohodám, zneužití dominantního postavení, či při přezkumu koncentrací je postaven na ekonomických principech. V praxi soutěžních úřadů hraje proto tzv. ekonomický přístup zásadní roli. Klíčový je zejména při vymezování relevantních trhů, posuzování dopadů jednotlivých praktik, ale rovněž např. i při detekci možného koluzivního jednání.
.