Témata závěrečných prací ve spolupráci se společností Mubea

Katedra Financí a oceňování podniku ve spolupráci s firmou Mubea vypisuje témata závěrečných prací (BP a DP) pro studenty, kteří plánují ukončení studia v akademickém roce 2019/2020 s níže uvedenými tématy zaměření:


Transferová cena pro sdílené IT služby

Cíl práce
 • Analyzovat možné přístupy ke stanovení ceny za služby poskytované oddělením helpdesku  spřízněným stranám
 • Zvolit jeden z analyzovaných přístupů a transferovou cenu stanovit
Předpokládaná struktura práce
 • Úvod
 • Směrnice OECD a nařízení MF vztahující se ke službám s nízkou přidanou hodnotou
 • Představení společnosti, její role v koncernu a role oddělení helpdesku
 • Analýza jednotlivých možností ke stanovení transferové ceny v konkrétním zkoumaném případě
 • Volba jedné z možností a její aplikace na skutečná data roku 2018
 • Závěr


Kalkulace transferové ceny pro pronájem průmyslového objektu v oblasti Středních Čech

 Cíl práce
 • Analyzovat faktory, které je třeba zohlednit při stanovení ceny za pronájem průmyslových prostor
 • Zvolit metody stanovení transferové ceny a nájemné za 1 m2 vypočítat
Předpokládaná struktura práce
 • Úvod
 • Směrnice OECD a nařízení MF vztahující se ke zkoumanému případu
 • Představení společnosti, její role v koncernu a vztah ke spřízněnému nájemci
 • Analýza jednotlivých možností ke stanovení transferové ceny v konkrétním zkoumaném případě
 • Volba jedné z možností a její aplikace na skutečná data roku 2018
 • Závěr


Transferová dokumentace v případě obchodních vztahů závislých osob v rámci České republiky

Cíl práce
 • Analyzovat případy, kde je nutné/vhodné dokumentovat transakce mezi spřízněnými stranami v  rámci jednoho státu (ČR) s důrazem na případy ve skupině Mubea
 • Předpoklady při jejichž splnění není nutné dokumentaci transferových cen připravovat
Předpokládaná struktura práce
 • Úvod
 • Směrnice OECD a nařízení MF vztahující se k transakcím mezi spřízněnými stranami v rámci  jednoho státu
 • Představení společnosti, její role v koncernu
 • Analýza transakcí se spřízněnými stranami společnosti Mubea,s.r.o. s důrazem na transakce v  rámci ČR a nutnost jejich dokumentace
 • Závěr


Předpisy OECD/MF zjednodušující přípravu dokumentace transferových cen

Cíl práce
 • Analyzovat možnosti zjednodušení transferové dokumentace, které umožňují předpisy OECD a MF  s důrazem na oblasti relevantní pro společnost Mubea, s.r.o.
Předpokládaná struktura práce
 • Úvod
 • Směrnice OECD a nařízení MF vztahující se k transakcím mezi spřízněnými stranami a analýza   možných přístupů ke stanovení transferových cen pro jednotlivé druhy transakcí
 • Společnost a druhy transakcí se spřízněnými stranami
 • Aplikace zjednodušených přístupů na jednotlivé typy transakcí
 • Závěr


Společné požadavky k nabízeným tématům

Přípustný jazyk zpracování: ČJ, AJ
Doba zpracování (odevzdání): ZS 2019/2020, LS 2019/2020
Místo zpracování: Nutná úzká spolupráce se závodem včetně pravidelných setkání v Žebráce.
Téma práce: Všechna témata jsou z oblasti transferových cen.
Praktická využitelnost výsledků práce: Výsledky všech navrhovaných témat budou použity pro tvorbu dokumentace transferových cen společnosti Mubea.
Ochrana citlivých dat: V odevzdané práci bude nutné vymazat název společnosti a zaměnit všechny uvedené reálné hodnoty za fiktivní.
Vedoucí práce: L. Rudolfová
Oponent práce: Externí (pracovník společnosti Mubea)