Aktuální problémy krizového finančního řízení a finančního řízení koncernů v České republice

Reg.č.: IGA VŠE 3/00
Řešitel: Ing. Josef Škarpa
Období: 2000-2001

Spolupracovník:

Ing. Petr Polách

Oponenti:

Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
Doc. Ing. Bohumil Král, CSc.

Závěrečná obhajoba: 22.6.2001