Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky

Reg.č.: IGA VŠE 2/03
Řešitel: Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
Období: 2003-2004

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Závěrečná zpráva (Word)

Spolupracovníci:

Ing. Pavla Maříková, CSc.
Ing. Barbora Jetmarová (doktorand)
Ing. Radim Laník (doktorand)
Ing. Pavel Svačina (doktorand)

Obsah:

V projektu byly řešeny tyto cíle:

  1. Zpracovat přehled přístupů k pojetí hodnoty při oceňování majetku v rámci hlavních mezinárodních a národních standardů
    • Analyzovat a porovnat tyto přístupy se zákonnými úpravami v České republice
    • Vybrat takové kategorie hodnoty, které by na jedné straně respektovaly zejména mezinárodní oceňovací standardy a na straně druhé by odpovídaly požadavkům kladeným zákonnými normami, zejména pak obchodním zákoníkem České republiky
    • Analyzovat vybrané problémy určování hodnoty podniku pomocí výnosových metod
  2. Řešit problém vlivu velikosti majetkového podílu na jeho ocenění
  3. Řešit problém aplikace reálných opcí v českých podmínkách