WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018

Pavel Svačina, Katedra financí a oceňování podniků

Přijďte diskutovat 17.12.2018, 9:00-12:30, NB 139
(Doporučení vlastního notebooku s sebou)

 

 

 

Workshop nad otázkami, které by si měl klást výzkumník, než se pustí do práce…

  • V čem jsou oba přístupy podobné, rozdílné, jaká mají východiska?
  • Jaké jsou hlavní techniky kvalitativního přístupu, případně techniky na pomezí obou přístupů?
  • Lze nebo nelze zobecňovat výsledky, pokud analyzuji pouze jeden či několik málo případů?
  • Je pravda, že pouze kvantitativní přístup otevírá dveře k publikování v top vědeckých časopisech?
  • Musí být analyzovaný vzorek dat vždy reprezentativní, aby byly výsledky vědecké?
  • Jaké mohou být synergie použití obou přístupů?

 

 

WORKSHOP: Kvalitativní (vs. kvantitativní) přístup k výzkumu pro členy FFÚ 17.12.2018