Účetní data pro finanční analýzu a oceňování (Workshop) 2.10.2019

Katedra Financí a oceňování podniku zve akademické pracovníky fakulty na workshop konaný 2.10.2019 ve 13 hod.    s názvem Účetní data pro finanční analýzu a oceňování – vybrané problémy

Témata:

    1. Vypovídací schopnost účetních dat pro finanční analýzu (české účetní předpisy a IFRS)
    2. Využitelnost účetních dat z konsolidované účetní závěrky pro finanční analýzu a oceňování

Lektor: doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Rozsah: 90 minut + 30 minut na diskusi
Místnost: NB 177B