Slavnostní zahájení nového programu MBA

Na katedře financí a oceňování podniku proběhlo 31.10.2018 slavnostní zahájení nového studijního program MBARE zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí, developerskou činnost a oceňování nemovitostí.

Úvodní slovo k účastníkům kurzu přednesli i rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Hana Machková a děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.