Schůzka garanta studijního programu prof. Miloše Maříka se studenty programu 17.3.2022

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

vzhledem k aktuálně platným vysokoškolským pravidlům a ve snaze o rozvoj a zkvalitňování studijního oboru se na vás obracíme s pozváním na schůzku garanta hlavní specializace Finance a oceňování podniku (FO) se studenty. Vzhledem k velkému podílu společných předmětů, a tím i zájmových témat, jsou zároveň zváni i studenti vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku (1OC).

Čas Čtvrtek 17. 3. 2022 od 18:00 cca do 19:00.
Forma on-line přes MS Teams; tým s názvem „Schůzka garanta se studenty FO a 1OC 2022“.
Kód pro připojení k týmu je: hkhlrlg
Program 1. představa o dalším rozvoji oboru,

2. diskuse se studenty a jejich podněty k hlavním předmětům nebo studijnímu programu jako celku.

V týmu je již na uvedenou dobu naplánovaná schůzka, přes kterou se můžete připojit.

Pokud byste měli nějaké otázky předem, můžete je vkládat na adrese: https://www.sli.do , kde se přihlásíte pomocí kódu: #schuzka

Odpovědím na položené dotazy se budeme věnovat v rámci schůzky.