Proběhly přijímací zkoušky do nového programu MBA

Na katedře financí a oceňování podniku proběhly ve dnech 17.10.2018 a 19.10.12018 přijímací zkoušky do nového studijního program MBARE zaměřeného na investice do komerčních nemovitostí, developerskou činnost a oceňování nemovitostí.

Dne 23.10.2019 děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. vyhlásil 120 bodů z celkových 200 jako minimální počet bodů potřebných pro přijetí.

Z celkového počtu 21 přihlášených účastníků jich 19 přesáhlo minimální počet bodů potřebných pro přijetí. Gratulujeme!