Proběhlé pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Během měsíce listopadu proběhlo ve spolupráci České asociace Treasury a katedry Financí a oceňování podniku pásmo workshopů
Teorie a praxe podnikového Treasury“.

Workshopů se celkem zúčastnilo více než 140 studentů. Chtěli bychom tímto velmi poděkovat řečníkům za velmi zajímavá témata a praktické ukázky z podnikových financí a také studentům za účást na jednotlivých workshopech.

Budeme se těšit na Vaši účást na dalších workschopech.