Pásmo workshopů „Teorie a praxe podnikového Treasury“

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Českou asociací Treasury Vás srdečně zvou na pásmo workshopů
Teorie a praxe podnikového Treasury“.


14.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 1 – Řízení peněz a likvidity

21.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 2 – Provádění úhrad

28.11. 18:00 NB 177A,B: Workshop 3 – Řízení pracovního kapitálu

V závěru každého workshopu budou nabídnuta témata na bakalářské a diplomové práce včetně vedoucích a oponentů.


Lektoři:        Odborníci z praxe z oblasti korporátního Treasury
Pro koho:    Studenti 2. a vyšších ročníků
Kontakt:      Ing. Markéta Pláničková, Ph.D.  marketa.planickova@vse.cz

Přihlašování:       Na každý workshop je třeba se přihlásit samostatně. Přihlašování  bude spuštěno v průběhu října.