KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci

Katedra financí a oceňování podniku VŠE v Praze ve spolupráci s APOGEO Group vyhlašují pro letní semestr 2018/2019 Soutěž o nejlepší diplomovou práci

Cílem soutěže o nejlepší diplomovou práci je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících diplomových prací. Soutěž o nejlepší diplomovou práci je vyhlášena pro diplomové práce zpracovávané v letním semestru 2018/2019 na Katedře financí a oceňování podniku VŠE v Praze (dále jen „KFOP“). Soutěže se mohou zúčastnit práce odevzdané, obhájené, ale i dosud neodevzdané (nicméně ve formě hodné soutěže) v letním semestru 2018/2019.

Oceněné diplomové práce budou finančně ohodnoceny:

1. místo – odměna 10 000 Kč

2. místo – odměna 5 000 Kč

3. místo – odměna 3 000 Kč

Autoři těchto prací zároveň získají možnost stáže v APOGEO Group.


Návrhy na zařazení diplomových prací odevzdávají jejich vedoucí či předsedové komisí na obhajoby diplomových prací. Návrhy se předávají na sekretariát KFOP prostřednictvím anotačního listu (viz příloha).

Termín pro zaslání textu diplomové práce navržené do soutěže je 7. 6. 2019. Práci zasílá po dohodě s navrhovatelem její autor na adresu sekretariátu KFOP v elektronické podobě.

Výběr nejlepších diplomových prací provede komise složená z odborníků z akademické obce VŠE, primárně z KFOP, za účasti APOGEO Group.

Autoři navržených diplomových prací budou pozváni na setkání s vedením KFOP na 25. 6. 2019, kdy proběhne slavnostní vyhlášení výsledků s předáním diplomů. Finanční odměna bude vyplacena APOGEO Group na účet studenta do 14 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

Diplomovou práci navrženou do soutěže nelze odevzdat do soutěže v dalším semestru. V případě nedodržení formálních pravidel soutěže bude práce vyřazena.

Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
vedoucí KFOP

KFOP a APOGEO Group vyhlašují soutěž o nejlepší diplomovou práci