Cena rektorky VŠE v Praze za nejlepší článek směřuje na KFOP

První místo v soutěži rektorky o nejlepší článek v předchozím akademickém roce vyhrál člen katedry financí a oceňování podniku Ing. Tomáš Buss Ph.D. za svůj článek „Energy efficiency and energy prices: A general mathematical Framework“v časopise Energy

Cena rektora VŠE za čánek – vyhodnocení

Resumé článku
Potřeba udržet stávající rozvoj a prosperitu vyžaduje přesné hodnocení energetické efektivnosti procesů zahrnujících konverzi energie. Tradiční metriky tohoto hodnocení jako EROI (energy return on investment) jsou náchylné na určení hranic systému a neumí popsat práci a fyzický kapitál spotřebou energie. Tyto metriky tak podhodnocují EROI až o 50 %. Článek přináší novou metriku hodnocení za využití ekonomických ukazatelů. Maticový popis produkčního procesu ukazuje, že poměr jednotkového nákladu vstupní a výstupní energie při konverzi energie vyjadřuje kompletně a komplexně energetickou efektivnost procesu konverze energie. Totéž platí pro ceny energií, jsou-li celkové podíly rent, daní a podpor v ceně vstupní a výstupní energie podobné. Článek rovněž testuje vztahy mezi cenami práce a energie a ukazuje jejich úzký vztah. Získaný model umožňuje rozšířit měření energetické efektivnosti o sociální a environmentální měřítka.