Předměty v anglickém jazyce pro ZS 2020/2021

Pro zimní semestr 2020/2021 Katedra financí a oceňování podniku vypsala tyto předměty zabývající se podnikovými financemi v anglickém jazyce:


1FP272  Podnikové finance – základy (bakalářský)

Kurz je zaměřen na základní problémy podnikových financí prostřednictvím případových studií. Studenti se seznámí s problémy, které se objeví při finančním rozhodování na provozní i investiční úrovni. Současně by měl kurz pomoci získat základní praktické návyky při analýze finančních výkazů a sestavování finančních plánů.

Bližší informace viz. Insis

 

1FP571 Speciální seminář – Podnikové finance – pokročilý kurz (magisterský)

Kurz je zaměřen na speciální témata, která svým charakterem spadají do spektra hlavní specializace podnikových financí a oceňování podniku, nicméně pro daná témata není prostor v hlavních předmětech specializací oceňování podniku nebo podnikových financí. Cílem předmětu je studenty seznámit s tématy, o nichž okrajově slyšeli v jiných předmětech a rozvinout jejich povědomí o tom co znamenají v detailu, ideálně s tím, jaké dopady pak mají taková témata do praxe podnikových financí či oceňování podniku.

Bližší informace viz. Insis