1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni – nový volitelný předmět

KFOP se postupně snaží dokončit budování komplexního magisterského studia pro oceňování podniku. Dosud nám chybělo oceňování v mezních situacích, kterými jsou především podniky ohrožené v různé míře insolvencí. Proto jsme pro tyto účely připravili nový předmět, na jehož výuce se budou v podstatné míře podílet zkušení odborníci z praxe.

Předmět 1FP427 Oceňování podniku ve finanční tísni je od ZS 2018/2019 možné si zapsat jako volitelný předmět v rámci hlavní specializace Finance a oceňování podniku a v rámci vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku.