IVSC

Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze se v květnu 2020 stala členem mezinárodní organizace IVSC (International Valuation Standard Counsel). Jedná se o přední mezinárodní organizaci, která vydává mezinárodní oceňovací standardy IVS. Fakulta financí a účetnictví tak udělala další významný krok ve své kontinuální snaze o standardizaci oceňování v ČR. Záměrem je podpořit standardizaci oceňování v ČR v souladu s mezinárodně uznávanými profesními standardy oceňování. Zároveň členství v IVSC umožňuje FFÚ účastnit se tvorby a připomínkování nových standardů a doporučení v mezinárodním prostoru. https://www.ivsc.org/

IVSC vydala doporučení k oceňování v situaci, kdy je ocenění ztíženo velkou nejistotou na nestabilizovaných trzích.
Doporučení: https://www.ivsc.org/files/file/view/id/1719

Doporučení sponzorů a členů IVSC, jako například konzultantských společností Deloitte, PWC, KPMG, EY, Savills, a dále profesních organizací sdružujících znalce v různých zemích, k situaci spojené s pandemií Covid 19 a jejím dopadem na oceňování je možné dohledat na následujícím odkazu:
https://www.ivsc.org/news/article/statement-in-relation-to-the-covid-19-pandemic