Worskshop – Provádění úhrad

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Českou asociací Treasury Vás srdečně zve na druhý workshop z pásma „Teorie a praxe podnikového Treasury

Základní organizační informace

Termín konání: 21. listopadu 2019, 18:00 hod.
Místo konání: NB 177A,B
Lektoři: Karel Semerák / Poradce v oblasti Treasury
Jan Maděra / Vedoucí odboru financování a Treasury / Pražská plynárenská, a.s.
Pro koho: Studenti 2. a vyšších ročníků
Kontakt: Markéta Pláničková (marketa.planickova@vse.cz)
Na workshop je třeba se přihlásit – PŘIHLÁŠKA

Obsah workshopu

1. Základy platebního styku
  • Klíčová role transakcí v Treasury
  • Domácí platební styk, přeshraniční platební styk, převody cizích měn
  • Typy platebního styku v korporacích a jejich podpora v bankovní sféře
  • Best practice – procesy, zabezpečení, zodpovědnosti
  • Legislativa a regulace
  • Payment/collection factory
2. Case study: Řízení likvidity a plánování cash flow ve společnosti Pražská plynárenská, a.s.

V závěru workshopu budou nabídnuta témata na bakalářské a diplomové práce včetně vedoucích a oponentů.