Workshop – Řízení peněz a likvidity

Katedra financí a oceňování podniku ve spolupráci s Českou asociací Treasury Vás srdečně zve na první workshop z pásma „Teorie a praxe podnikového Treasury

Základní organizační informace

Termín konání: 14. listopadu 2019, 18:00 hod.
Místo konání: NB 177A,B
Lektoři: Petr Jablonský / Ředitel Treasury / NET4GAS
Ondřej Simon / Externí poradce / Vice-prezident České asociace Treasury
Pro koho: Studenti 2. a vyšších ročníků
Kontakt: Markéta Pláničková (marketa.planickova@vse.cz)
Na workshop je třeba se přihlásit – PŘIHLÁŠKA (Kapacita naplněna)

Obsah workshopu

1. Role podnikového Treasury
  • Představení České asociace Treasury
  • Role podnikové Treasury a jaké úlohy ve firmě řeší
  • Dovednosti absolventů škol pro obor Treasury
2. Úvod do řízení peněz a likvidity
  • Kde se vytváří cashflow firmy
  • Jak vypadá den finančního útvarů
  • Cash forecasting – teorie a praxe
  • Jsme v plusu nebo v mínusu? A co s tím?
  • Cash pooling – nástroj pro řízení financí ve skupině

V závěru workshopu budou nabídnuta témata na bakalářské a diplomové práce včetně vedoucích a oponentů.