Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

Reg.č.: MSM 6138439903
Řešitel: Prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Období: 2005-2011

Publikační výstupy v databázi publikační činnosti VŠE

Spolupracovníci:

prof. Ing. Miloš Mařík, CSc.
prof. Ing. Josef Valach, CSc.
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
doc. Ing. Pavla Maříková, CSc.
doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. (do 2005)
Ing. Tomáš Brabenec (od r. 2008)
Ing. Tomáš Buus, Ph.D.
Ing. Jan Jurečka, CSc.
Ing. Pavel Marinič, Ph.D. (do r. 2009)
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. (do r. 2007)
Ing. Anna Staňková, CSc.
Ing. Pavel Svačina, Ph.D. (do r. 2008)
Ing. Radana Šmídová (od r. 2009)