Finanční management podniku v podmínkách zvýšeného rizika a inflace

Reg.č.: FFÚ VŠE 120.
Vedoucí projektu:
Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Období: 1994-1996

1994 – 1. etapa

Obsah:

 1. Aplikace zásad moderního finančního plánování v rozhodování podniku.
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Problémy krátkodobého finančního managementu v českých podnicích.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 3. Oceňovací postupy v USA a Německu a jejich využití v podmínkách České republiky.
  Autor: Doc. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 4. Inflace, riziko a investiční rozhodování.
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Oponenti:

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha
Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. – Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovenská republika

Závěrečná obhajoba: 28.11.1994.

1995 – 2. etapa

Obsah:

 1. Hodnocení dlouhodobého finančního plánu.
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Krátkodobý finanční management – řízení běžné likvidity.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 3. Kalkulovaná úroková míra pro účely oceňování podniku.
  Autor: Doc. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.
 4. Optimální a indiferentní kapitálová struktura.
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Oponenti:

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha
Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. – Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovenská republika

Závěrečná obhajoba: 13.12.1995.

1996 – 3. etapa

Obsah:

 1. Finanční plán a rozpočet investičních výdajů.
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Sestavení finančního plánu modelovým způsobem za využití kauzální metody.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 3. Optimalizace kapitálové struktury ve finančním plánu.
  Autor: Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Oponenti:

Ing. Jan Jurečka – ekonomický poradce
Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. – Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovenská republika

Závěrečná obhajoba: 5.12.1996.