Analýza finančního postavení českých podniků a úkoly finančního řízení podniku při zvyšování účinnosti tržního mechanizmu

Reg.č.: FFÚ VŠE
Vedoucí projektu:
Prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Období: 1997

Obsah:

 1. Systém finanční analýzy.
  Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
 2. Kvalitativní vlivy účasti zahraničního partnera na finančním plánování českého průmyslového podniku.
  Autor: Ing. Jan Jurečka, CSc.
 3. Vliv nákladů zastoupení na tržní hodnotu obchodních společností a na vývoj cen na kapitálovém trhu.
  Autor: Ing. Petr Marek, CSc.
 4. Diskontní míra pro oceňování podniku.
  Autor: Doc. Ing. Miloš Mařík, CSc., Ing. Pavla Maříková, CSc.

Oponenti:

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha
Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. – Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovenská republika

Závěrečná obhajoba: 11.12.1997.