Dividendová politika současných českých podniků

Reg.č.: FFÚ VŠE 130.
Vedoucí projektu:
Ing. Petr Marek, CSc.
Období: 1995

Obsah:

  1. Zmapování strategií dividendové politiky prováděné současnými českými podniky.
  2. Empirická studie závislosti mezi dividendou na jednu akcii a vybranými finančními ukazateli ve Spojených státech amerických.

Oponenti:

Ing. Jan Chalupa – InvestAG, a.s., investiční společnost
Ing. Petr Musílek – KBP VŠE Praha

Závěrečná obhajoba: 13.12.1995.