Finanční plány a jejich souvislost s daňovou a dividendovou politikou podniku

Reg.č.: FFÚ VŠE 120/4.
Vedoucí projektu:
Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Obsah:

  1. Finanční plánování.
    Autor: Doc. Ing. Rolf Grünwald, CSc.
  2. Modely výpočtu daňových klínů při hodnocení vlivu zdanění na investiční rozhodování.
    Autor: Ing. Jaroslava Holečková.
  3. Dividendová politika.
    Autor: Ing. Petr Marek, CSc.

Oponenti:

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha
Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. – Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovenská republika

Průběžná obhajoba: 13.10.1992.
Závěrečná obhajoba: 30.11.1993.