Analýza finanční politiky investičních společností a fondů v období transformace k tržní ekonomice České republiky

Reg.č.: FFÚ VŠE 110
Vedoucí projektu:
Prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Obsah:

  • Investiční společnosti a fondy ve vyspělé tržní ekonomice.
    Autor: Ing. Ladislav Machoň.

Oponenti:

Prof. Ing. Vladimír Novák, CSc. – KMIE VŠE Praha
Prof. Ing. Karol Vlachynský, CSc. – Ekonomická Univerzita Bratislava, Slovenská republika

Závěrečná obhajoba: 30.11.1993.