Výzkumné případové studie II

Přednášející: Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
Čas a místo: Čtvrtek 12.11.2021 (Online)

Dlouhodobě působí na VŠE, kde vyučuje různé kurzy na téma oceňování podniků, včetně vlastního kurzu na oceňování nehmotného majetku. Je autorem řady odborných článků a publikací na toto téma. Zároveň se ve vědecké oblasti zaměřuje na výzkum formou „case study“.