Ve zkratce k systematic literature review

Přednášející:  doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.
Čas a místo: Středa 27. 4. 2022; 9:00 – 10:30 (Online)

 

Aleš Kubíček je členem Katedry strategie, kde vyučuje předměty s oblastí Metody výzkumu a Strategie. Je autorem či spoluautorem řady článků, které se zabývají rodinnými firmami.