Konference 2021 – Odměňování podnikových vynálezů (Komplexní pohled na právní a ekonomické aspekty)

Program

09:00 – 09:10 Úvodní slovo
Ladislav Mejzlík, Děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE
09:10 – 09:30 Úvod k tématu
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
09:30 – 10:15 Obecně k právní úpravě zaměstnaneckých děl
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
10:15 – 11:00 Komparace České, Slovenské a Německé právní úpravy zaměstnaneckých vynálezů
doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.
11:00 – 11:15 Přestávka
11:15 – 12:00 Komparace právní úpravy dalších vybraných zemí kontinentálního a anglosaského práva
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
12:00 – 12:30 Diskuse
13:30 – 13:30 Oběd (přestávka)
13:30 – 14:15 Různé koncepční pohledy na “přiměřenost” odměňování zaměstnaneckých vynálezů
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
14:15 – 15:00 Dva nejdistinktivnější přístupy – přístup Německa a Velké Británie
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
15:00 – 15:15 Přestávka
15:15 – 16:00 Přehled a analýza odměny přiznaných zaměstnancům při sporech ve vybraných zemích kontinentálního práva
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.
16:00 – 16:45 Typologie odměňování zaměstnaneckých vynálezů ve vybraných českých korporací a hledání optimálního typu
Ing. Pavel Svačina, Ph.D.