Konference 2022 – Znalecký posudek v procesu nastavení transferových cen.

Program

09:00 – 09:05 Úvodní slovo
09:05 – 09:45 Postavení znalce v procesu TP
Jiří Jakoubek, KFOP FFÚ VŠE
Jiří Teichmann, Grant Thornton
09:45 – 10:00 Prezentace GFŘ
Vítězslav Kapoun, Generální finanční ředitelství
10:00 – 10:15 Transfer pricing z pohledu dohledu Ministerstva spravedlnosti
Jan Benýšek, Ministerstvo spravedlnosti
10:15 – 10:45 Panel 1 – diskuse na předcházející prezentaci 
Jan Benýšek, Ministerstvo spravedlnosti
Jiří Hlaváč, TPA Česká republika
Jiří Jakoubek, KFOP FFÚ VŠE
Vítězslav Kapoun, Generální finanční ředitelství
Boris Mišun, EY
Vladimír Sharp, Ministerstvo spravedlnost
Jiří Teichmann, Grant Thornton
10:45 – 11:00 Coffee break
11:00 – 11:30 Panel 2 – pokračování
11:30 – 12:00 Prezentace TPA – případová studie
Jiří Hlaváč, TPA Česká republika
12:00 – 12:30 Případová studie – specifika nastavení převodních cen v kontextu ocenění závodu
Boris Mišun, EY
12:30 – 13:15 Lunch break
13:15 – 13:45 Trasfer Pricing finančních služeb – porovnání různých přístupů k nacenění
David Hejduk, Student FFÚ VŠE
Barbora Rýdlová, KFOP FFÚ VŠE
13:45 – 14:15 Transfer pricing nehmotných aktiv – případová studie využití netypických metod ocenění (Greenfield, Premium Profits)
Pavel Svačina, KFOP FFÚ VŠE
14:15 – 14:45 Otázky a odpovědi
14:45 – 15:00 Ukončení konference

 


Partneři konference


 

Fotogalerie