Učebnice „Studijní průvodce financemi podniku“

Petr Marek, Miloš Mařík, Josef Valach a Libor Kaiser

Praha, Ekopress, 2006, ISBN 80-86119-37-8.

Vítejte na internetových stránkách knihy Studijní průvodce financemi podniku!

Věříme, že Vám tyto internetové stránky pomohou při studiu financí podniku a poslouží pro rozšíření výkladu a pro lepší pochopení textu uvedeného v knize.
Ne všechny internetové stránky jsou nicméně v této chvíli již dokončené. Za to se velice omlouváme, nicméně v nejbližší době by měly být již zprovozněny.

Současně přivítáme jakékoli Vaše připomínky k textu uvedenému v knize nebo k podobě těchto internetových stránek.

Své připomínky můžete zasílat na adresu pema@vse.cz.

Petr Marek

Marek, M. a kol.: Studiuní průvodce financemi podniku