Kurzy pro znalce a odhadce majetku

Katedra financí a oceňování podniku má úzké vazby na Institut oceňování majetku. Učitelé katedry se ve značné míře podílejí na výuce v kurzech pořádaných pro znalce a odhadce majetku. V současné době jsou to především čtyřsemestrální kurzy ve specializacích:

  • oceňování nemovitých věcí,
  • oceňování podniků,
  • oceňování cenných papírů a finančního majetku,
  • oceňování nehmotného majetku.

Institut dále pořádá krátkodobé kurzy a odborné semináře na vybraná témata, odborné konference a další akce.

Podrobnější informace o kurzech jsou na stránkách Institutu oceňování majetku.