Ing. Pavel Huňáček

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 117

Univerzitní e-mailxmasp00@vse.cz

Insis

 

 

 

Absolvent 1. fakulty VŠE bakalářského i magisterského studia. Již několikátým rokem působí ve znaleckém ústavu, kde oceňuje společnosti z nejrůznějších sektorů ekonomiky, včetně oceňování nehmotných i hmotných složek majetku a pohledávek. Specializuje se na oceňování fotovoltaických elektráren. Taktéž se zabývá vyčíslením ušlého zisku v praxi.