Ing. Jakub Mašek

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 114

Univerzitní e-mail: xmasj41@vse.cz

Insis

 

 

 

Jakub Mašek je absolvent oboru Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2019 se stal interním doktorandem na Katedře financí a oceňování podniku, kde aktuálně vyučuje kurz korporátních financí. V průběhu studia absolvoval stáže v Evropském parlamentu či na Ministerstvu financí. Dále pracoval jako analytik v investiční bance Roklen, hedgovém fondu Charles Bridge Global Macro Fund nebo finanční skupině RSJ. Aktuálně působí jako poradce na Magistrátu hl. m. Prahy. Ve svém výzkumu se zaměřuje na oceňování energetických aktiv a finanční aspekty energetického sektoru.