Kurz Finanční management podniku

Základní informace o kurzu

Osnovy předmětů

Časový harmonogram

Související předpisy

Přihláška ke kurzu

Informace o konaných kurzech

Základní informace o kurzu

Jedná se o jednosemestrální kurz v délce cca 77 hodin. Katedra financí a oceňování podniku jej vypisuje opakovaně.

Kurz probíhá v budově VŠE, nám. W. Churchilla, a to obvykle v pátek (celý den) a sobotu (dopoledne). Probíhá formou přednášek i cvičení.

Zaměření kurzu

Je zaměřen na:

Kurz je určen

Ukončení kurzu

Pro získání Osvědčení o absolvování kursu celoživotního vzdělávání podle § 60, odst. 2, Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. musí účastníci kursu složit zkoušku (dle vlastní volby) buď formou písemného testu z vybraných předmětů nebo ve formě obhajoby závěrečné práce.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague