8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Vědecké projekty

Související stránky

Reg. č. Název výzkumného projektu nebo záměru Vedoucí Období
GAČR 402/09/1294 Strukturální distorze v daňovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování prof. Květa Kubátová 2009-2011
MSM 6138439903 Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska prof. Petr Marek 2005-2011
GAČR 402/08/0271 Regulace transferových cen doc. Jaroslav Brada 2008-2010
IGA VŠE 2/08 Transferové ceny služeb a nehmotných statků Ing. Tomáš Brabenec 2008-2009
IGA VŠE 1/07 Vymezení a analýza generátorů hodnoty Ing. Lucie Zahradníčková 2007-2008
IGA VŠE 1/06 Vybrané problémy v rámci oceňování podniku Ing. Lucie Zahradníčková 2006-2007
GAČR 402/05/2163 Teoretické aspekty oceňování podniku v ČR prof. Miloš Mařík 2005-2007
GaČR 402/04/1313 Model nákladů zastoupení doc. Petr Marek 2004-2006
IGA VŠE 2/05 Teoretické aspekty odhadu nákladů kapitálu a jejich praktické využití při oceňování nehmotného majetku a při odhadu diskontů a prémií při oceňování podniků v ČR Ing. Barbora Jetmarová (Rýdlová) 2005-2006
100 MŠKT (ČR-SR) Kategorie hodnoty v mezinárodních oceňovacích standardech a její aplikace při oceňování podniku v rámci transformujících se ekonomik
Mezinárodní výzkumný projekt VŠE Praha - EU Bratislava
prof. Miloš Mařík
prof. Jozef Kráľovič
2004-2005
IGA VŠE 2/03 Mezinárodní oceňovací standardy a jejich využití v podmínkách České republiky prof. Miloš Mařík 2003-2004
IGA VŠE 5/02 Corporate governance a jeho rating v české republice Ing. Petr Marek 2002-2003
GAČR 402/01/0144 Hodnocení efektivnosti investic a návrh koncepce jejich financování na podporu začleňování českého průmyslu do světové ekonomiky prof. Josef Valach 2001-2003
GAČR 402/00/0440 Oceňování podniků a jejich majetku v rámci podnikových kombinací prof. Miloš Mařík 2000-2003
IGA VŠE 3/00 Aktuální problémy krizového finančního řízení a finančního řízení koncernů v České republice Ing. Josef Škarpa 2000-2001
GAČR 402/00/0436 Dividendová politika českých podniků Ing. Petr Marek, CSc. 2000
GAČR 402/98/1217 Strategie finančního řízení českých podniků při rozvíjení ekonomické dynamiky prof. Josef Valach 1998-2000
CEZ:J18/98:31100001 Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska
(výzkumný záměr FFÚ - část zpracovávaná KFOP)
prof. Josef Valach 1998-2004
FFÚ VŠE Analýza finančního postavení českých podniků a úkoly finančního řízení podniku při zvyšování účinnosti tržního mechanizmu prof. Josef Valach 1997
FFÚ VŠE 130 Dividendová politika současných českých podniků Ing. Petr Marek, CSc. 1995
FFÚ VŠE 120 Finanční management podniku v podmínkách zvýšeného rizika a inflace prof. Josef Valach 1994-1996
FFÚ VŠE 110 Finanční řízení koncernu a holdingových společností Ing. Ladislav Machoň 1994-1996
FFÚ VŠE 110 Analýza finanční politiky investičních společností a fondů v období transformace k tržní ekonomice České republiky prof. Josef Valach 1993
FFÚ VŠE 120/4 Finanční plány a jejich souvislost s daňovou a dividendovou politikou podniku prof. Ing. Josef Valach, CSc. 1992-1993