8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Hlavní specializace FO

Související stránky

Hlavní specializace Finance a oceňování podniku (FO)

Hlavní specializace Finance a oceňování podniku (FO) byla otevřena v roce 2007. Garantem je Prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. – katedra financí a oceňování podniku.

Obor poskytne studentům možnost získat další znalosti z finančního řízení podniků, účetnictví a dalších finančních disciplín. Nad tyto běžné oblasti studenti získají znalosti a základní dovednosti potřebné pro praxi oceňování podniků a nehmotného majetku včetně schopnosti komunikovat se specialisty pro oceňování hlavních složek hmotného majetku podniku.

Absolventi této specializace budou tedy mít nezbytné ucelené teoretické znalosti potřebné k oceňování podniků, které zároveň zahrnují znalosti z finančního řízení podniků, a proto obor nabízí absolventům poměrně široké uplatnění. Tyto znalosti mohou uplatnit jak v běžné praxi podnikových ekonomů a v investičním bankovnictví, tak také v samostatné profesi soudních znalců a odhadců majetku specializovaných na oceňování podniku nebo jako zaměstnanci znaleckých organizací, realitních kanceláří, bank a dalších institucí, kde je vyžadován hlubší pohled na podnikové finance, hodnotu podniku a jeho majetku. Obdobně zaměřené studium existuje i na mnoha zahraničních univerzitách.

Základní struktura specializace:

Ident Předměty studijního oboru Přímá výuka (př/cv) ECTS kredity
  Povinné předměty na hlavní specializaci (hFOp)   57
3MI411 5EN411 Ekonomie II 4/2 6
1FP402 Investiční rozhodování a dlouhodobé financování 2/2 6
1FP405 Základy oceňování podniku *) 2/2 6
1FP412 Oceňování podniku II 2/2 6
1FP403 Oceňování nemovitostí 4/0 6
1FP417 Oceňování nehmotného majetku 4/0 6
1FU440 Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí 2/2 6
1FU571 Konsolidovaná účetní závěrka 2/2 6
1FP413 Praktika z oceňování podniku 0/2 3
1FP561 Speciální seminář 0/2 3
1FP562 Diplomový seminář 0/2 3
  Předmět v cizím jazyce 0/2 3
  Volitelné na hlavní specializaci (hFOv)   15
  Vedlejší specializace (sP+sV)   30
  Ukončení studia
(složení státní zkoušky z VS, vypracování a obhájení DP, složení státní závěrečné zkoušky z HS)
  15
  Celkem   120

*) Studenti, kteří absolvovali předmět 1FP305 Oceňování podniku I, si předmět 1FP405 nezapisují a místo něho si zapíší další volitelné předměty hlavní specializace FO ve stejném rozsahu.

Pokud student již dříve absolvoval některý z povinných předmětů v rámci jiného studijního oboru, už si tento předmět znovu nezapisuje a místo něho si zapíše další volitelné předměty hlavní specializace FO ve stejném rozsahu.

Další informace: