8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance podniku – Ústní zkouška 1FP211

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Základní informace o ústní zkoušce v předmětu 1FP211
Podmínka pro účast na zkoušce Dosažení minimálně 30 bodů z 1. části zkoušky (písemný test).
Ústní zkoušku může skládat student, který do jejího data dosáhne minimální počet bodů z písemného testu, do ISIS řádně odevzdá a ústně obhájí seminární práci, přičemž neodevzdání, resp. neobhájení práce je hodnoceno 0 bodů a neodebírá studentovi možnost skládat ústní zkoušku, pokud má z písemného testu požadovaný počet bodů!
Forma zkoušky 2 otázky, z toho 1 na vzorec, nutno zodpovědět obě dvě otázky
Celkový počet bodů 35

Literatura
1. KISLINGEROVÁ, Eva, aj.: Manažerské finance, 2. přepracované a doplněné vydání, Praha, C. H. Beck, 2007, 745 str., ISBN ISBN 978-80-7179-903-0..
2. MAREK, Petr, aj.: Studijní průvodce financemi podniku, Praha, Ekopress, 2009, 634 str., ISBN 80-86929-49-1.