8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance podniku – Průběžný test 1FP212/1FP214

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Základní informace k průběžnému testu na 1FP212 a 1FP214
Obsah Otázky se týkají vždy tématu toho cvičení, na kterém bude test zadán.
Počet otázek v 1 testu 2 až 3.
Příklad zadání ke cvičení 2 1. Co je to efektivní úroková míra?
2. Napište vzorec pro výpočet současné hodnoty anuity placené pozadu!

3. Čemu se rovná splátka (úmor) při anuitním splácení úvěru?
Doba trvání 10 minut.
Hodnocení 0 až 10 bodů.
Počet průběžných testů 3.
Započítání výsledku do celkové zkoušky 2 nejlepší výsledky
Termíny Test může být zadán na kterémkoli cvičení, a to bez předchozího ohlášení. Na jednotlivých cvičeních může být test zadán v různých týdnech.