8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance podniku – Polosemestrální test 1FP212/1FP214

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Základní informace k polosemestrálnímu testu na 1FP212 a 1FP214
Obsah Příklady se týkají tématů z 1. až 5. cvičení.
Počet příkladů v 1 testu 2 až 3.
Doba trvání 30 minut.
Hodnocení 0 až 14 bodů.
Termíny Test bude zadán na 6. cvičení.
Náhradní termín Náhradní polosemestrální test je určen pouze pro ty studenty, kteří budou moci prokázat na řádný termín polosemestrálního testu lékařem potvrzenou pracovní neschopnost. Náhradní test bude pouze v jediný termín a bude se konat v v devátém týdnu. Další náhradní test již nebude vyhlašován. O omluvu z řádného termínu polosemestrálního testu je nutné požádat předem, tj. minimálně pomocí e-mailu na e-mailovou adresu cvičícího nebo garanta kurzu. Bude-li např. cvičení od 11:00 a omluvný e-mail bude přijat až v 11:02, bude neúčast studenta na testu hodnocena jako neomluvená a nebude již mít možnost se přihlásit k náhradnímu testu.