8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Finance podniku – Cvičení 1FP211

Garant: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

VYUČOVANÉ KURZY
Číslo kurzu Učebna Den Doba Učitel
01 CK 232 (JA) Úterý 12:45 - 14:15 Ing. Patrik Sieber, Ph.D.
02 CK 232 (JA) Úterý 16:15 - 17:45 Ing. Marek Habrnal
03 CK 232 (JA) Středa 09:15 - 10:45 Ing. Petra Štamfestová
04 CK 232 (JA) Středa 11:00 - 12:30 Ing. Petra Štamfestová
05 SB 109 Čtvrtek 09:15 - 10:45 Ing. Dan Henkl, Ph.D.
06 SB 107 Pátek 12:45 - 14:15 Ing. Adam Přeučil
07 SB 206 Pátek 12:45 - 14:15 Ing. Petra Štamfestová
RÁMCOVÝ OBSAH PŘEDNÁŠEK A CVIČENÍ
Týden Přednáška Kapitola v knize Cvičení
1. Podstata finančního managementu. Časová hodnota. 1-2 Základní informace a pojmy.
2. Riziko. 3 Horizontální a vertikální analýza, trendy, ekonomický normál, bilanční pravidla, poměrové ukazatele.
3. Vliv zdanění na finanční rozhodování. 5 Pyramidový rozklad - metody.
4. Oceňování finančního majetku. 8.3 Výpočet EVA, souhrnné analytické metody.
5. Finanční analýza. 6 Řízení pracovního kapitálu.
6. Finanční analýza. 6 Finanční plánování.
7. Krátkodobý finanční management.

7

Základy finanční matematiky.
8. Investiční rozhodování.

8.1, 8.2

Hlavní metody (kriteria) posouzení investic.
9. Dlouhodobé finanční zdroje. 9 Riziko a nejistota.
10. Rozdělování výsledku hospodaření. 10 Náklady na kapitál, vliv zdanění.
11. Finanční plánování podniku. 11 Akcie.
12. Metody stanovení tržní hodnoty podniku. 12 Obligace, stanovení hodnoty.
13. Spojování podniků. Finanční řízení holdingu. 13-14 Ostatní investice a úvod do oceňování podniku.