1FP214 Finance podniku

Na této stránce budete mít k dispozici základní studijní materiály (podklady) k jednotlivým přednáškám a cvičením


1. a 2. týden – A. Úvod do podnikových financí + B. Účetní výkazy z pohledu finančního ředitele

Přednáška
Prezentace A. Úvod do do podnikových financí a B. Účetní výkazy z pohledu finančního ředitele (ke stažení zde)

Cvičení
Zadání (ke stažení zde)
Pomocný pracovní excelovský soubor (ke stažení zde)

Případová studie
Zadání (ke stažení zde)

Vzorové výkazy v plném znění
Rozvaha (ke stažení zde)
Výsledovka (ke stažení zde)
Cash Flow (ke stažení zde)


3. týden – C. Vnější prostředí podniku

Přednáška
Prezentace C. Vnější prostředí podniku (ke stažení zde)

Cvičení
Zadání (ke stažení zde)
Pomocný pracovní excelovský soubor (ke stažení zde)

Dobrovolný doplněk ke cvičení
Zadání (ke stažení zde)
Pomocný pracovní excelovský soubor (ke stažení zde)