8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikace Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku

Mařík, M. - Maříková, P.: Moderní metody hodnocení výkonnosti a oceňování podniku (EVA, MVA, CF ROI)

Autor: Mařík Miloš, Maříková Pavla
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: druhé
Rok vydání: 2005
Počet stran: 164
ISBN: 80-86119-61-0
Internetová podpora: http://nb.vse.cz/~marik/Pu_EVA2.htm

Publikace se především věnuje metodám hodnocení a oceňování podniku založeným na ekonomickém zisku, a to zejména metodám založeným na konceptu ekonomické přidané hodnoty. Ukazuje, že jeho použití by nemělo být zjednodušováno, pokud má mít výsledek odpovídající vypovídací hodnotu, a vysvětluje nejdůležitější postupy jeho aplikace.  Rozsáhlá kapitola je také věnována dalšímu, zatím méně používanému, novému konceptu, a to je vyučití ukazatele CF ROI.

Zpět na seznam odborných publikací KFOP