8.6.2018 - 14.9.2018 - SZZ z HS a obhajoby v září 2018

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikace Metody oceňování podniku pro pokročilé

Mařík, M. a kol.: Metody oceňování podniku pro pokročilé, 2011

Autor: Mařík Miloš a kolektiv
Pavla Maříková, Tomáš Buus, Rýdlová Barbora
Nakladatelství: Ekopress
Vydání: první
Rok vydání: 2011
Počet stran: 548
ISBN: 978-80-86929-80-4
Internetová podpora: http://nb.vse.cz/~marik/Pu_Metody2_1.htm

Publikace je určena jak pro studenty, tak pro širší odbornou obec z oblasti oceňování podniku. Obsahuje hlubší pohled na vybrané problémy oceňování podniku. Tvoří volně navazující "2. díl" k publikaci Metody oceňování podniku.

Obsahuje podrobnější popis a analýzu vybraných problémů oceňování podniku, například různé varianty metody DCF, hlublší pohledy na odhad pokračující hodnoty, metodu ekonomické přidané hodnoty, vzájemné vztahy metody DCF, EVA a kapitalizovaných čistých výnosů, řadu témat z oblasti diskontní míry (problém kapitálové struktury, bezrizikové výnosové míry, jistotních ekvivalentů výnosu), amortizační hodnotu pro oceňování podniků v potížích, komplexní problematiku oceňování koncernů, srážky a přirážky za majoritu a obchodovatelnost a další témata.

Kniha pokrývá podstatnou část látky předmětu 1FP412 Oceňování podniku II. Tato kniha je povinná ke státní zkoušce z vedlejší specializace Oceňování podniku a jeho majetku a z hlavní specializace Finance a oceňování podniku.

Zpět na seznam odborných publikací KFOP