Odborné publikace

Na této stránce najdete jednak odkazy na časopisy s úzkou vazbou na předměty vyučované katedrou financí a oceňování podniku, jednak informace o hlavních publikacích učitelů KFOP. Tyto publikace většinou slouží jako základní literatura v předmětech katedry a zároveň i jako knihy pro odbornou veřejnost. Stránky obsahují i odkaz na internetovou podporu u knih, které takovouto podporu mají.

Časopisy

Knihy

Významná skripta


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague