doc. Ing. Holečková Jaroslava, Ph.D.

Konzultační hodiny:

Kancelář: NB 134

Univerzitní e-mail: jaroslava.holeckova@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 095 154

Funkce: Docentka

Publikace
Insis

V pedagogické, výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na oblast finanční analýzy a zdanění.  Je garantkou fakultně povinného předmětu 1FP 303 Finanční analýza a plánování podniku. Vede bakalářské práce (dosud 134), diplomové práce (dosud 71) a je školitelkou doktorského studia. Byla členkou řešitelského týmu 5 výzkumných projektů GAČR a výzkumného záměru fakulty. V letech 1993 – 2008 vykonávala funkci proděkanky pro zahraniční vztahy fakulty, byla členkou týmů několika mezinárodních projektů a podílela se hlavně na organizování studijních pobytů studentů a učitelů na zahraničních univerzitách a konferencích. V letech 2005 – 2009 byla hlavní koordinátorkou grantu Evropské komise na vytvoření mezinárodního joint master programu FINAC, jehož byla akademickou ředitelkou v 2008 – 2015. Je držitelkou pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví z r. 2017. Mimo VŠE působí jako členka Výboru pro auditorské zkoušky a garantka předmětu Podnikové finance na Komoře auditorů ČR od roku 2010.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.