Ing. Buus Tomáš, Ph.D.

Konzultační hodiny

Kancelář: NB 136

Univerzitní e-mailtomas.buus@vse.cz

Telefon do zaměstnání: +420 224 09 5191

Funkce: Akademický a vědecký pracovník

Publikace
Insis

Vyučoval a vyučuje předměty Finanční řízení koncernu (jehož je garantem a tvůrcem), oceňování podniků, investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Ve výzkumu se zaměřuje na oceňování podniků a koncernů, převodní ceny, daňový systém a finanční řízení koncernů. Za vědeckou činnost byl několikrát oceněn ( V roce 2012 obdržel cenu rektora VŠE za podíl na prestižní knižní publikaci. V roce 2018 pak zvítězil v soutěži rektora VŠE o nejlepší publikovaný vědecký článek…). Mimo školu působí od roku 2009 jako soudní znalec v oboru ekonomika se specializací mj. na převodní ceny, určování škody a ušlého zisku, oceňování podniků, pohledávek či ručení. od roku 2012 vede znalecký ústav Expert Group s.r.o. jmenovaný v oboru ekonomika se širokým spektrem specializací, zaměřující se na obzvláště obtížné a atypické případy.  Je autorem řady studií vyhodnocujících ekonomické dopady změn právní regulace.

Další údaje o kontaktech, výuce a publikační činnosti jsou dostupné ze souhrnné tabulky na stránce Pracovníci.